نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category
دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com sale!
New Price 649 BDT
1 سال
Transfer 850 BDT
1 سال
Renewal 850 BDT
1 سال
.net
New Price 999 BDT
1 سال
Transfer 999 BDT
1 سال
Renewal 999 BDT
1 سال
.org
New Price 1,050 BDT
1 سال
Transfer 1,050 BDT
1 سال
Renewal 1,050 BDT
1 سال
.biz
New Price 1,370 BDT
1 سال
Transfer 1,370 BDT
1 سال
Renewal 1,370 BDT
1 سال
.info
New Price 595 BDT
1 سال
Transfer 1,099 BDT
1 سال
Renewal 1,099 BDT
1 سال
.xyz hot!
New Price 79 BDT
1 سال
Transfer 899 BDT
1 سال
Renewal 899 BDT
1 سال
.com.bd
New Price 2,499 BDT
2 سال
Transfer N/A
Renewal 2,499 BDT
2 سال
.edu.bd
New Price 2,499 BDT
1 سال
Transfer N/A
Renewal 2,499 BDT
1 سال
.store
New Price 850 BDT
1 سال
Transfer 2,999 BDT
1 سال
Renewal 2,999 BDT
1 سال
.news
New Price 499 BDT
1 سال
Transfer 1,599 BDT
1 سال
Renewal 1,599 BDT
1 سال

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

انتقال یک دامنه
0
domain(s) selected